Dongguan Superfashion Reflective Material Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Reflective fabric is one of our products.

 

We manufacture many kinds of reflective fabrics such as 100% polyester, TC, spandex elastic fabric. The fabrics included rainbow reflective fabric, color rainbow reflective fabric, silver reflective fabric and color reflective fabric( black, pink, orange, blue, green, purple ) etc.

 

Note We also can do customized pattern printing on the reflective fabric.